Ligia Pop și echipa liberală de la Apahida, singurele soluții pentru dezvoltarea europeană a comunei!

Reporter: Cum descrieţi în câteva cuvinte echipa PNL propusӑ pentru Consiliul Local Apahida?

Ligia Pop: Este cea mai profesionistӑ echipӑ de consilieri ce a candidat la Consiliul Local Apahida în ultimii 30 ani. Prin ocupaţiile diverse şi complementare, prin experienţa fiecӑruia din viaţa profesionalӑ, reuşim sӑ acoperim toate domeniile importante pe care un consiliu local trebuie sӑ le gestioneze la nivelul comunei, de la finanţe, sӑnӑtate şi educaţie, la agriculturӑ, protecţia mediului şi managementul deşeurilor. O mare parte dintre candidaţi au experienţӑ în antreprenoriat şi administrare de afaceri, adicӑ oameni care ştiu sӑ ia eficient decizii, sӑ analizeze proiecte şi sӑ vinӑ cu idei constructive pentru îmbunӑtӑţirea vieţii comunei.

R: De ce o echipӑ nouӑ din partea PNL la consiliul local?

L.P: Aşa cum Apahida are nevoie de o nouӑ echipӑ în fruntea primӑriei, tot aşa şi PNL Apahida avea nevoie de o nouӑ echipӑ de consilieri care sӑ construiascӑ o strategie de dezvoltare a comunei pe termen mediu şi lung.  În continuare, strategia şi programul nostru politic, numit Programul pentru creşterea calitӑţii vieţii în Apahida vor fi susţinute prin deciziile ce vor fi luate în cadrul Consiliului Local de cei care au participat la conturarea lor. Prin închegarea acestei echipe am rӑspuns practic aşteptӑrilor simpatizanţilor PNL şi a dreptei din comuna Apahida, care îşi doresc sӑ voteze în fruntea administraţiei locale oameni necompromişi, care au demonstrat în viaţa profesionalӑ cӑ pot face performanţӑ. Seriozitatea şi devotamentul îi caracterizeazӑ pe fiecare dintre ei şi împreunӑ vom demonstra cӑ #sepoate.

R: Contracandidaţii vӑ acuzӑ cӑ acestei echipe îi lipseşte experienţa politicӑ.

L.P: Dumnealor fac aceste afirmaţii pentru cӑ nu au reuşit sӑ îşi reformeze propriile liste de candidaţi, pӑstrând aceleaşi partituri de consilieri yes-man, care voteazӑ în bloc orice propunere venitӑ pe linie de partid, indiferent dacӑ este în favoarea cetӑţenilor sau nu, iar unii au migrat spre alte formaţiuni politice, arӑtând cӑ doresc cu orice preţ sӑ rӑmânӑ în administraţie cӑlcând în picioare principiile pe care au pretins cӑ le-au servit în trecut. Faptul cӑ oameni noi, cu experienţӑ profesionalӑ deosebitӑ, integri şi cu dorinţa de a transforma Apahida în bine au ales sӑ se implice în politicӑ şi sӑ vinӑ alӑturi de mine, este minunat şi sunt convinsӑ cӑ orice om cu gândire liberӑ realizeazӑ cӑ numai aceasta poate fi calea spre o schimbare în bine.

R: Care sunt primele decizii pe care le veţi lua, împreunӑ cu Consiliul Local, dacӑ veţi câştiga alegerile?

L.P: Apahida se aflӑ în suferinţӑ la mai multe capitole, aşadar va fi nevoie de mӑsuri urgente pentru a crea premisele unei revigorӑri rapide şi a unei dezvoltӑri durabile pe termen mediu şi lung. Problemele cele mai severe sunt în zona de urbanism, unde lucrurile s-au mişcat extrem de lent în ultimii ani,pentru a pӑstra posibilitatea autorizarilor la limita legii. Adoptarea noului Plan Urbanistic General şi a unui nou Regulament de urbanism sunt decizii imperios necesare pentru a crea premisele unei urbanizӑri coerente în Apahida.

Tot urgente sunt problemele legate de educație, respectiv construirea de noi spații de creşӑ, grӑdiniţӑ şi şcoalӑ unde existӑ o deficienţӑ tot mai mare, în special în localitatile Dezmir, Sânnicoara,Apahida si Corpadea. În ultimii 10 ani, numӑrul copiilor cu vârstӑ preşcolarӑ a crescut cu 40%, datoritӑ familiilor tinere care au ales sӑ locuiascӑ în Apahida.

Modernizarea primӑriei este un proiect ce va trebui sӑ eficientizeze activitatea instituţiei aflatӑ pe locul 8 între comunele din ţarӑ ca venituri, dar care are mult de lucru în ceea ce priveşte relaţia cu contribuabilii. Serviciile digitale trebuie sӑ devinӑ un mod obişnuit de interacţiune a primӑriei cu cetӑţenii şi nu o excepţie.  

Unele mӑsuri ţin de nevoi simple, dar esenţiale în viaţa comunitӑţii, aşa cum este curӑţenia strӑzilor, buna funcţionare a utilitӑţilor sau colectarea eficientӑ a deşeurilor.

Sloganul nostru este „Apahida este casa noastrӑ”, adicӑ sӑ ne ocupӑm în calitate de Primar şi Consilieri Locali de binele comunei aşa cum ne-am îngriji de propria casӑ. Sӑ o modernizӑm, sӑ o curӑţӑm şi sӑ o înfrumuseţӑm în permanenţӑ pentru a ne bucura cu toţii de timpul petrecut în aceastӑ frumoasӑ familie, numitӑ Apahida.

Îi invitӑm pe toţi locuitorii comunei sӑ afle mai multe despre echipa PNL şi programul nostru pe www.popligia.ro, iar pe 27 septembrie sӑ participe la vot cu încrederea cӑ din aceastӑ toamnӑ începe schimbarea în bine pentru Apahida, asigurându-i cӑ #sepoate.

Nr. crt.Numele candidatuluiDate personaleInformații profesionale
1Pop Ligia49 ani, casatorita, un copil, ApahidaManager agentie de turism si organizare evenimente, 3 mandate de consilier local si 1 mandat de consilier judetean
2Florian Simion63 ani, casatorit, un copil, ApahidaEconomist cu experienta in administratie dobandita in mai multe pozitii de conducere, printre care cea de Director General al Plafar SA
3Valean Gligore48 ani, casatorit, un copil, SannicoaraFunctionar public de profesie, actualmente pensionar
4Belce Cristina42 ani, casatorita, doi copii, ApahidaAsistent medical principal cu experienta de 22 ani la Spitalul Clujana. Presedinte al Organizatiei Femeilor Liberale Apahida
5Maris Daniel36 ani, casatorit, doi copii, DezmirElectrotehnician de profesie, antreprenor incepand cu anul 2013
6Moldovan Darie37 ani, casatorit, un copil, ApahidaLector universitar, cu specializare in Informatica Economica; experienta acumulata in 15 ani de activitate in mediul privat
7Desmirean Marcel51 ani, casatorit, doi copii, ApahidaBiolog cu 30 ani experienta profesionala, activeaza la Compania de Apa Somes.
8Suciu Delia41 ani, casatorita, doi copii, ApahidaEconomist cu experienta de 20 ani, ocupatia Instructor Regional CFR.
9Bojan Vasile56 ani, casatorit, un copil si doua nepotele, CorpadeaDe profesie macaragiu, cu experienta profesionala de 40 ani
10Mates Gabriel31 ani, casatorit, doi copii, SannicoaraEconomist cu 8 ani experienta bancara si 2 ani manager de vanzari la Regina Maria
11Muresan Radu37 ani, casatorit, un copil, CampenestiEconomist, experienta de 10 ani ca si Director de achizitii in domeniul deseurilor reciclabile
12Luca Bogdan27 ani, PataFermier
13Pop Adela39 ani, ApahidaEconomist, distribuitor medicamente
14Soanca Alexandra28 ani, DezmirInginer
15Telecan Ionut36 ani, ApahidaAgent de interventie
16Lese Carmen33 ani, casatorita, trei copii, ApahidaEconomist, antreprenor si fermier, fondatorul fermei de pasari Poiana Galesa
17Heghedus Bianca34 ani, casatorita, un copil, ApahidaTehnician alimentatie publica
18Olari Sonia32 ani, ApahidaInginer de profesie, Responsabil administrativ ca si functie
19Noghi Laszlo51 ani, PataDe profesie macaragiu
20Berar Liviu42 ani, Sub CoastaTinichigiu si vopsitor auto
21Lucaciu Radu28 ani, PataGestionar
22Moldovan Catalin43 ani, ApahidaElectrician

Material comandat de Partidul Național Liberal, organizația Cluj, Cod Mandatar Financiar 21200012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s